Dasin - M?t nhà s?n xu?t máy móc th?c ph?m chuyên nghi?p b?t ??u v?i vi?c s?n xu?t máy ép trái cay th??ng m?i và d?n d?n chuy?n sang phát tri?n và s?n xu?t thi?t b? cho các c?a hàng ?? u?ng trong nh?ng n?m g?n ?ay.

Bán t?t nh?t

Máy th??ng m?i N??c gi?i khát & N??c u?ng Nhà s?n xu?t OEM | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và nhà s?n xu?t site :: news :: name t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho n??c gi?i khát c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

Tin t?c

S? ki?n và Tin t?c

K?t qu? 1 - 9 C?a 9
11May 2021
Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.

Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.Chào m?ng t?t c? b?n bè c? và nh?ng ng??i quen m?i ??n th?m chúng t?i trong th?i gian tri?n l?m.

??c thêm
02Feb 2021
Chúc m?ng n?m m?i 2021

Ngh? T?t Nguyên ?án : Th? T?, ngày 10 tháng Hai ??n th? Ba ngày 16 tháng Hai Chúng t?i s? m? c?a tr? l?i vào Th? T?, ngày 17 tháng Hai n?m 2021.Trong nh?ng ngày ngh? T?t Nguyên ?án, chúng t?i ng?ng cung c?p và v?n chuy?n.N?u b?n có b?t k? yêu c?u nào trong tr??ng h?p kh?n c?p, vui lòng liên h? v?i ??i di?n bán hàng c?a chúng t?i.

??c thêm
08Oct 2020
Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng dùng cho m?c ?ích th??ng m?i c?a Dasin Machinery s?p ra m?t, chúng t?i hoan nghênh m?i yêu c?u.

H?y theo d?i n?m tính n?ng c?a Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng ?? s? d?ng cho m?c ?ích th??ng m?i.

??c thêm
21Jan 2020
Chúc m?ng n?m m?i 2020

Ngh? T?t Nguyên ?án. Th? T?, ngày 23 tháng Giêng ??n th? T? ngày 29 tháng Giêng Chúng t?i s? m? c?a tr? l?i vào th? N?m ngày 30 tháng 1 n?m 2020.

??c thêm
26Mar 2019
Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.

Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.Chào m?ng t?t c? b?n bè c? và nh?ng ng??i quen m?i ??n th?m chúng t?i trong th?i gian tri?n l?m.

??c thêm
26Mar 2019
Dasin Machinery s? có m?t trên ProFood Tech 2019 t?i Chicago, M?.

Chúng t?i hoan nghênh b?n ??n th?m chúng t?i t?i tòa nhà phía tay, gian hàng 569.S? d?ng m? khuy?n m?i 31Q14 c?a chúng t?i ?? nh?n huy hi?u MI?N PHí.

??c thêm
10May 2018
Máy thái trái cay th??ng m?i m?u m?i do Dasin Machinery thi?t k? s?p ra m?t, h?y tham kh?o y ki?n ??c?a nhan viên n?u b?n quan tam.

Máy thái trái cay th??ng m?i m?u m?i do Dasin Machinery thi?t k? s?p ra m?t, h?y tham kh?o y ki?n ??c?a nhan viên n?u b?n quan tam.Lát ph?ng v?i ít n??c ch?y ra, tu?i th? cao, l??i dao ???c s?n xu?t t?i ??c, ???c mài b?i chuyên gia ?ài Loan, hi?u qu? cao, 3 giay ?? c?t c? m?t qu? chanh (lát 3 mm), có th? ?i?u ch?nh ?? dày c?a lát.

??c thêm
10May 2018
Dasin Machinery Co., Ltd s? có m?t trên ?ài B?c Int'l Food Processing & Pharm.

Tri?n l?m Máy móc t? ngày 27 tháng 6 n?m 2018 ??n ngày 30 tháng 6 n?m 2018.Chào m?ng t?t c? b?n bè c? và ng??i quen m?i ??n th?m chúng t?i trong th?i gian tri?n l?m.

??c thêm
20Mar 2018
Dasin Machinery s? có m?t trên Anuga FoodTec 2018 t?i Cologne, ??c.

Chúng t?i hoan nghênh các b?n ??n th?m chúng t?i t?i H?i tr??ng 4.2, khán ?ài E34.Vui lòng liên h? riêng v?i chúng t?i n?u b?n c?n m?t phi?u th??ng mi?n phí.

??c thêm
K?t qu? 1 - 9 C?a 9
亚洲Av久播在线播放,亚洲va中文字幕无码毛片,国产亚洲日韩A在线欧美,亚洲一区中文字幕日产乱码
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>